Pretty baby spin-doktorer http://1apotekonline.com/cialis/ sterling sølv pille kasse
Ordlista – Verktygspaletten / Toolbar

Ordlista – Verktygspaletten / Toolbar

Första kolumnen: Svenska
Andra kolumnen: Engelska
Tredje kolumnen: Kortkommando i form av tangent (om det inte står något finns inget kortkommande, och om flera har samma bokstav så väljs det verktyg som är uppe i paletten när man använder kortkommandot)
Fjärde kolumnen: En print på hur verktyget ser ut i paletten.

Rektangulär markeringsram Rectangular marquee tool M markering
Elliptisk markeringsram Elliptical marquee tool M ellipsma
Markeringsram för en rad Single row marquee tool rad
Markeringsram för en kolumn Single column marquee tool kolumn
Flytta Move Tool V flyttas
Lasso Lasso Tool L lasso
Lassopolygon Polygonal Lasso Tool L lassop
Magnetlasso Magnetic Lasso Tool L lassom
Trollstav Magic Wand Tool W wand
Snabbval Quick Selection Tool W quickwand
Beskärning Crop Tool C crop
Perspektivsbeskärning* Perspective Crop Tool C persp
Segment Slice Tool C segm
Markera segment Slice Select Tool C segmcho
Pipett Eyedropper Tool I pipett
3D Materialpipett* 3D Material Eyedropper Tool I 3dmaterialpersp
Färgprov Color Sampler Tool I colorsampler
Linjal Ruler Tool I ruler
Anteckningar Note Tool I note
Räknare* Count Tool I count
Punktlagningspensel Spot Healing Brush Tool J spotheal
Lagningspensel Healing Brush Tool J heal
Laga Patch Tool J patch
Innehållsmedvetet flyttaverktyg* Content-aware Move Tool J contentaware
Ta bort röda ögon Red Eye Tool J redey
Pensel Brush Tool B pensel
Penna Pencil Tool B pencil
Färgersättning Color Replacement Tool B colorrepla
Mixerpensel* Mixer Brush Tool B mix
Klonstämpel Clone Stamp Tool S klon
Mönsterstämpel Pattern Stamp Tool S patternstamp
Händelsepensel History Brush Tool V historbrush
Konsthändelsepensel Art History Brush Tool V arthistory
Suddgummi Eraser Tool E sudd
Bakgrundssuddgummi Background Eraser Tool E bsudd
Magiskt suddgummi Magic Eraser Tool E msudd
Övertoning Gradient Tool G grad
Färgpyts Paint Bucket Tool G bucket
3D Materialdropp * 3D Pattern Drop Tool G 3dmater
Oskärpa Blur Tool blur
Skärpa Sharpen Tool sharpen
Smeta ut Smudge Tool smudge
Skugga Dodge Tool O dodge
Efterbelys Burn Tool O burn
Svamp Sponge Tool O sponge
Svamp Sponge Tool O sponge
Ritstift Pen Tool P pen
Frihandsritstift Freeform Pen Tool P freeformp
Lägg till ankarpunkt Add Anchor Point Tool addanchor
Radera ankarpunkt Delete Anchor Point Tool delanchor
Konvertera ankarpunkt Convert Point Tool convert
Vågrät typ Horizontal Type Tool T hortex
Lodrät typ Vertical Type Tool T vertext
Vågrät typmask Horizontal Type Mask Tool T typemask
Vågrät typmask Vertical Type Mask Tool T vertypemask
Banmarkering Path Selection Tool A path
Direktmarkering Direct Selection Tool A directselec
Rektangel Rectangle Tool U rec
Rundad rektangel Rounded Rectangle Tool U rounded
Ellips Ellipse Tool U ellips
Polygon Polygon Tool U polygn
Linje Line Tool U line
Egen form Custom Shape Tool U shape
Hand Hand Tool H handtool
Rotera vy Rotate View Tool R rotateview
Zooma Zoom Tool Z zoom
Redigera i standardläge Edit in standard mode quickmask
Redigera i snabbmaskläge Edit in quick mask mode snabbmask

* Den svenska översättningen är inte 100%, om du har Photoshop CS6 på svenska får du gärna kommentera om vi har skrivit fel namn på verktyget, då vi inte kunde hitta dessa verktyg på svenska.

Skribent och ansvarig för DDB. Driver Designa din blogg sedan juni 2015. Har bland annat studerat webbdesign, marknadsföring och online strategier både i Sverige och USA. Jobbar inom IT.

Läs mina andra inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.